BIEGLI SĄDOWI DLA POLICJI

DATA SZKOLENIA: 19 LISTOPADA 2021 r. (PIĄTEK)

SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA FUNKCJONARIUSZY ORGANÓW ŚCIGANIA I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

W dniu 19 listopada 2021 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się pierwsze szkolenie z cyklu: BIEGLI SĄDOWI DLA POLICJI. Organizatorem szkolenia był Masdiag DNA Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych. Szkolenie otworzył Jarosław M. Bukowski – Prezes Zarządu Masdiag DNA Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych ekspert z zakresu badania broni i balistyki.

Program szkolenia był podzielony na dwa moduły i obejmował szeroki zakres tematów z obszaru takich dziedzin kryminalistyki jak fizykochemia i toksykologia – jako pierwszy moduł szkoleniowy, a także antropologii i informatyki śledczej – drugi moduł szkoleniowy.

W pierwszym module szkoleniowym wykłady poprowadzili:

dr inż. Emilia Waraksa – Wiceprezes Zarządu Masdiag DNA Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych; biegły sądowy z zakresu badań fizykochemicznych oraz toksykologicznych.

dr Waldemar Krawczyk – biegły z zakresu badań fizykochemicznych – współpracujący z Masdiag DNA Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych

Pomiędzy modułami z wykładem dotyczącym konopi wystąpiła Pani dr Izabela Rutkowska – Kierownik Laboratorium Kontroli Jakości Konopi HempEkspert. Pani dr Rutkowska omówiła bardzo ciekawy i dynamiczny rozwój rynku konopi, a także omówiła regulacje prawne dotyczące produktów konopnych.

W drugim module szkoleniowym wykłady poprowadzili:

mgr Amanda Krać – biegły sądowy z zakresu badań antropologicznych – współpracujący z Masdiag DNA Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych

mgr inż. Tomasz Sidor – biegły sądowy z zakresu badań informatyki śledczej – współpracujący z Masdiag DNA Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych

Podczas szkolenia staraliśmy się rozstrzygnąć zgłaszane przez funkcjonariuszy z Komend Powiatowych, Miejskich, a także Komisariatów Policji zagadnienia i problemy, jakie napotykają funkcjonariusze podczas wykonywania swoich czynności służbowych.

Doświadczeni biegli sądowi Masdiag DNA Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych oraz zaproszeni goście prowadzący szkolenie odnieśli się do wielu konkretnych pytań przekazywanych nam przez funkcjonariuszy Policji z całej Polski.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia za aktywny udział w szkoleniu, za wymianę swoich doświadczeń i opinii. Dziękujemy tym bardziej, iż pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej frekwencja z Państwa strony dopisała.

Jednocześnie informujemy, iż obecnie pracujemy nad drugim cyklem szkoleniowym BIEGLI SĄDOWI DLA POLICJI.

O terminie i zakresie tematycznym będziemy na bieżąco informować Państwa poprzez korespondencję e-mail oraz naszą stronę internetową www.masdiagdna.pl


Z poważaniem,

Jarosław M. Bukowski

Prezes Zarządu Masdiag DNA Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych