Nowoczesne metody

LABORATORIA

Laboratorium Masdiag DNA funkcjonuje od 2013 roku i od tego czasu wydało kilka tysięcy wyników analiz dotyczących kryminalistyki. Naszymi atutami są krótkie terminy realizacji postanowień i ceny konkurencyjne w stosunku do laboratoriów resortowych. Wynikają one z dysponowania własnymi pracowniami badań toksykologicznych i fizykochemicznych o nowoczesnym zapleczu badawczo-technicznym, umożliwiającym wykonanie postanowienia o powołaniu biegłego do 12 godzin w dni robocze, bez konieczności angażowania instytucji pośredniczących.

Postanowienia o zasięgnięciu opinii z zakresu fizykochemii i toksykologii realizujemy w terminie od 24h do 9 dni.
Sprawy na cito – do 12h w dni robocze

Pracownia badań fizykochemicznych

Pracownia badań toksykologicznych