Kim jesteśmy

About Us

Masdiag DNA Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych zostało utworzone na potrzeby wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania, w celu realizacji postanowień o zasięgnięciu opinii biegłego z wielu dziedzin kryminalistyki.
Centrum jest wysoce specjalistyczną jednostką, bazującą na wiedzy i doświadczeniu ekspertów zatrudnianych przez Masdiag DNA.

Nowoczesne metody

Laboratorium Masdiag DNA funkcjonuje od 2013 roku i od tego czasu wydało kilka tysięcy wyników analiz dotyczących kryminalistyki. Naszymi atutami są krótkie terminy realizacji postanowień i ceny konkurencyjne w stosunku do laboratoriów resortowych. Wynikają one z dysponowania własnymi pracowniami badań toksykologicznych, fizykochemicznych czy genetycznych o bardzo nowoczesnym zapleczu badawczo-technicznym, umożliwiającym wykonanie postanowienia o powołaniu biegłego do 12 godzin w dni robocze (fizykochemia, toksykologia – na cito), bez konieczności angażowania instytucji tylko pośredniczących, generujących dodatkowe koszty.

Najlepsi eksperci

Na szczególną uwagę zasługują jednak nasi eksperci. To wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, z wieloletnim stażem i doświadczeniem. W znakomitej większości są to byli eksperci z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego oraz laboratoriów policyjnych, cieszący się uznaniem w środowisku kryminalistycznym, stale poszerzający swoją wiedzę i kompetencje.