BIEGLI SĄDOWI DLA POLICJI

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNY CYKL SZKOLENIOWY

Jarosław Bukowski
mgr Jarosław M. Bukowski
Prezes Zarządu Masdiag DNA
Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych
CZĘŚĆ PIERWSZA:
Praktyczne aspekty badań z zakresu:
▪ fizykochemii
▪ toksykologii
▪ antropologii
▪ informatyki śledczej
Emilia Waraksa
dr inż. Emilia Waraksa
Wiceprezes Zarządu Masdiag DNA
Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych

DATA SZKOLENIA: 19 LISTOPADA 2021 r. (PIĄTEK)

ORGANIZATOR: Masdiag DNA Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych

SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA FUNKCJONARIUSZY ORGANÓW ŚCIGANIA I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI. WSTĘP TYLKO Z IMIENNYM ZAPROSZENIEM.


ZGŁOSZENIA W TERMINIE: DO 5 LISTOPADA 2021 r.
PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES MAILOWY ZARZĄDU MASDIAG DNA:

jaroslaw.bukowski@masdiag.pl lub emilia.waraksa@masdiag.pl

drogą pocztową na adres organizatora szkolenia:  
MASDIAG DNA CENTRUM EKSPERTYZ KRYMINALISTYCZNYCH    
UL. ŻEROMSKIEGO 33
01 – 882 WARSZAWA Z DOPISKIEM: SZKOLENIE

Po otrzymaniu zgłoszenia Masdiag DNA niezwłocznie potwierdzi rejestrację uczestnika
Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony CERTYFIKATEM


PROGRAM SZKOLENIA

10.00 – 10.30 OTWARCIE SZKOLENIA I POWITANIE GOŚCI

Wystąpienie
Zarządu Masdiag DNA Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych

10.30 – 12.00 WYKŁAD – PRAKTYCZNE ASPEKTY BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH ORAZ TOKSYKOLOGICZNYCH

dr inż. Emilia Waraksa – Wiceprezes Zarządu Masdiag DNA Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych; biegły sądowy z zakresu badań fizykochemicznych oraz toksykologicznych

 • dobra praktyka zabezpieczenia materiału dowodowego do badań fizykochemicznych
 • kontrowersje towarzyszące legalnemu suszowi konopnemu. Różnicowanie odmian konopi na podstawie zawartości kannabinoidów
 • interpretacja wyników analizy fizykochemicznej i toksykologicznej – opiniowanie i kontrowersje w postępowaniu sądowym

dr Waldemar Krawczyk – Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji; biegły sądowy z zakresu badań fizykochemicznych

 • badanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 grudnia 2015 r.
 • rachunek retrospektywny i prospektywny – możliwości i ograniczenia
 • ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii po roku 2018
12.00 – 12.15 PRZERWA NA KAWĘ
12.15 – 13.00 WYKŁAD – RYNEK KONOPNY; REGULACJE PRAWNE I KONTROWERSJE

dr Izabela Rutkowska – Kierownik Laboratorium Kontroli Jakości Konopi HempEkspert

 • rozwój rynku konopi – produkty zawierające konopie
 • regulacja dotyczące produktów konopnych
 • biologia rośliny, a polskie prawo
13.00 – 14.00 PRZERWA OBIADOWA
14.00 – 16.00 WYKŁAD – PRAKTYCZNE ASPEKTY BADAŃ ANTROPOLOGICZNYCH ORAZ INFORMATYKI ŚLEDCZEJ

ANTROPOLOGIA; mgr Amanda Krać – biegły sądowy Masdiag DNA Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych

 • ocena treści pornograficznych – skale oceny, rodzaje pornografii
 • identyfikacja osób na obrazie – prawdopodobieństwo i kategoryczność
 • dobra praktyka pobrania materiału porównawczego

INFORMATYKA ŚLEDCZA; Krzysztof Paradowski – Ppłk rez. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, współtwórca pierwszych struktur Policji zwalczających przestępczość komputerową w Polsce, naczelnik pierwszego wydziału koordynującego zwalczanie tego typu przestępczości, który funkcjonował w strukturach Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji; ekspert Masdiag DNA Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych

 • pozyskiwanie i zabezpieczanie danych z wykorzystaniem narzędzi bezpłatnych i komercyjnych
 • zabezpieczanie, odzyskiwanie i analiza danych z nośników cyfrowych – możliwości rozwiązań bezpłatnych/opensource
 • smartfony/urządzenia mobilne – problemy z szyfrowaniem i akwizycją danych
 • media społecznościowe – jak pobierać i analizować coraz większe ilości danych – korzystać z API portali czy też z rozwiązań komercyjnych?
16.00 – 16.30 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA